Home

OrecaPlan adalah sistem pelan perlaksanaan aktiviti dan pelan pembelajaran (lesson plan) yang lengkap untuk pembangunan dan pendidikan  kanak-kanak sejak dari dalam kandungan hingga ke usia 17 tahun yang dilaksanakan secara online. 

Oreca

Kelebihan OrecaPlan

  • Disusun mengikut jadual untuk dilaksanakan secara harian didalam satu sistem yang interaktif.
  • Pembelajaran Audio-Visual-Kinestetik
  • Mengikut kurikulum yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia dibawah Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan (KSPK).
  • Menepati kaedah Pembelajaran Science Technology Engineering Maths (STEM)
  • Pendekatan merangsang sifat ingin tahu dalam diri murid sehingga membawa naluri ingin menyiasat bagi mencari jawapan atau penyelesaian kepada sesuatu persoalan.
  • Menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah, di mana murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri secara kolaboratif dan berpusatkan murid.
  • Membantu pendidik tanpa mengira pengalaman dan latar belakang mereka, untuk memberikan pengalaman pembelajaran berkualiti tinggi kepada kanak-kanak.
  • Memberi hak kesamaan pendidikan awal supaya setiap kanak-kanak belajar di dalam semua tahap mendapat pengalaman pembelajaran yang sama.
  • Boleh diadaptasi pada bila-bila masa sepanjang tahun.

Pelan Lengkap praktikal yang perlu dilakukan oleh ibu mengandung untuk pembangunan janin dalam kandungan.

Bayi juga memerlukan aktiviti harian. Mereka perlu diperdengar dan diperlihatkan supaya mereka dapat meneroka dan belajar.

RPH dan RPA lengkap untuk kanak-kanak yang bermain , meneroka dan belajar di Play School.

RPH , RPA dan RPT lengkap untuk satu tahun yang interaktif untuk pembangunan dan pembelajaran kanak-kanak di tadika. Berasaskan STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) Digubal mengikut Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan (KSPK) seperti yang ditetapkan didalam Dasar Pendidikan Malaysia.

Pelan Pembelajaran berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) di dalam pembelajaran dan pengajaran (P&P), elemen STEM dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

Pelan Pembelajaran berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) di dalam pembelajaran dan pengajaran (P&P), elemen STEM dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Copyright © 2008-2019 OrecaPlan. All rights reserved.

Scroll to top
WhatsApp chat